"Na dobrom začiatku všetko záleží."             Jan Amos Komenský