Denný harmonogram

Príchod detí do Mš

schádzanie detí, hry a hrové činnosti podľa výberu deti

Zdravotné cvičenia                        

07:00 - 08:0008:00 - 08:30

Desiata

                                                                         08:30 - 09:00

Vzdelávacie aktivity

Osobná hygiena, pobyt vonku

                                       09:00 - 09:30

                                       09:30 -  11:00

Obed

                                                                                  11:30 - 12:00  

Odpočinok

                                                                 12:00 - 14:00

Olovrant

                                                                       14:30 - 15:00

Voľnočasové aktivity

                                                  15:00 - 17:00