Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Gessayova 2

851 03 Bratislava

Konzultácie možné po vopred dohodnutom termíne.

+421 903 436 925

- pracovné dni, od 7:00 -17:00

msgessayova2@gmail.com

     Rada školy

za pedagogických zamestnancov: Begánová

za nepedagogických zamestnancov: Kapecová

za rodičov: Mgr. Kovačičová

za zriaďovateľa: MUDr. Plšeková


Štatút a zápisnice zo zasadnutí  Rady školy sú k nahladnutiu v riaditeľni Mš.Spolupracujeme s: 

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE BA V.

ODDELENIE PREVENCIE

Psychológ: Mgr. Janotková

Adresa: Švabinského 7, Bratislava

telefón: +421 2 482 081 12

janotkova@cpppapba5.sk 


Stomatológ: MUDr. Takáčová 

Adresa: Gessayova 1629/2, 851 03 Petržalka

Telefón: +421 2 622 497 80