Plán aktivít

September:

Plenárna schôdza

Policajná prevencia- doprava v kocke

Brigáda  v spolupráci s rodičmi

Rytmika

Október:

Divadelné predstavvenie Dúha-  Myšky sa hrajú

Zber papiera a plastov

Výstava z gaštanov

Popoludnie so stašiakmi, tekvicami- tvorivé dielne s rodičmi

Návšteva knižnice 

November:

Deň Mš

Divadelné predstavenie naTraky- Rozprávkový vláčik

Poľné zvieratá

Návšteva školskej knižnice

December:

Divadelné predstavenie Strážanovci- Gašparko

Mikuláš

Posedenie pri jedličke s rodičmi

Návšteva  školskej knižnice

Január:

Spievanky s Mirkou 

Vodné zvieratá 

Návšteva školskej knižnice

Stretnutie zákon.zástupcov pred nástupom do zš 

Február:

návšteva divadla v Zrkadlovom háji ( staršia trieda) 

karneval - popoludnie s rodičmi 

návšteva školskej knižnice

fotenie k Veľkej noci 

Marec:

mesiac knihy

mobilné planetárium (medzinárodný deň planetárií 15.3.2020)

deň učiteľov 

Apríl:

zber papiera a plasov

plný tanier zdravia 6.-8.4.2020 

divadelné predstavenie ( deň zeme)

Máj:

deň rodiny - posedenie s rodičmi 

divadelné predstavenie

revitalizácia ihriska 

Jún:

Mdd- športový deň s heslom " pohybom k zdraviu"